e-mail: webteam

Nieuwe statuten van kracht geworden

Op 12 februari 2024 zijn onze nieuwe statuten, zoals besproken in de Algemene Leden Vergadering van 29 augustus 2023, formeel van kracht geworden.
Op deze dag is de akte gepasseerd bij Notariskantoor Scherfke en heeft de inschrijving hiervan bij de kamer van Koophandel inmiddels ook plaatsgevonden.

Dit betekent dat onze vereniging nu geheel voldoet aan de WTBR (Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen)!

Voor de goedkeuring hiervan had de notaris de concept notulen van de laatste Algemene Leden Vergadering nodig, waarin staat genotuleerd dat de ALV heeft ingestemd met deze nieuwe statuten.

De concept notulen staan inmiddels ook op onze website; zie onder menu mijnsvb.

Frans Veltkamp, secretaris

Comments are closed.